ay を用いた平叙文を疑問文にする練習をいくつかやってみましょう。

 

58. 普通疑問文 繋辞 ay の文 <練習>

練習 例にならって疑問文に書き換える練習をしてください。

 
   

Iyon ay kalabaw ni Eric.

あれはエリックの水牛です。

Iyon ba ay kalabaw ni Eric?

あれはエリックの水牛ですか。

   

Si Barry ay kanyang paboritong manunugtog.

バリーは彼女のお気に入りのミュージシャンです。

_________________________________?

バリーは彼女のお気に入りのミュージシャンですか。

   

Ang Baguio ay maginaw na lunsod.

バギオは涼しい街です。

___________________________?

バギオは涼しい街ですか。

 

maginaw 涼しい

Ang mga artistang iyon ay taga-Cebu.

あの俳優たちはセブ出身です。

_____________________________?

あの俳優たちはセブ出身ですか。

   

Ang kanyang tiyo ay kilalang politiko.

彼のおじさんは有名な政治家です。

_____________________________?

彼のおじさんは有名な政治家ですか。

 

kilala 有名な

Siya ay ating kapitbahay.

彼は私たちの隣人です。

_____________________?

彼は私たちの隣人ですか。

   

Ang iyong asawa ay titser.

あなたの奥さんは教師です。

_____________________?

あなたの奥さんは教師ですか。

   

Ang dati niyang nobya ay nars.

彼のかつての恋人は看護婦です。

________________________?

彼のかつての恋人は看護婦ですか。

   

Ang iyong dating katulong ay masipag.

あなたの以前のお手伝いさんはまじめだった。

______________________________?

あなたの以前のお手伝いさんはまじめでしたか。

   

Ang sapatos mong iyon ay mura.

あなたのあの靴は安いです。

_____________________________?

あなたのあの靴は安いですか。

   

トップへ戻る